O spletnem mestu

To spletno mesto nadzoruje in upravlja družba GlaxoSmithKline UK Limited (GSK) iz svojih poslovnih prostorov v Združenem kraljestvu. To spletno mesto ima poseben del, ki je namenjen javnosti, poseben del za bolnike in zdravstvene delavce.

»Zdravstveni delavec« vključuje poklice na področjih zdravstva, zobozdravstva, farmacije in zdravstvene nege ter druge osebe, ki lahko v okviru svojih poklicnih dejavnosti predpišejo, izdajo ali dajo zdravilo, in s tem povezano ustrezno, administrativno osebje.
Del, ki je namenjen zdravstvenim delavcem, je zasnovan tako, da jim v Združenem kraljestvu zagotavlja informacije o proizvodih družbe GSK in njihovi uporabi.
 

BREZ JAMSTEV
 

Družba GSK ne jamči, da je gradivo na spletnem mestu primerno ali na voljo za uporabo zunaj Združenega kraljestva. Kdor se odloči za dostop do tega spletnega mesta z drugih lokacij, to stori na lastno pobudo in je odgovoren za skladnost z lokalnimi zakoni, če se ti uporabljajo, in v obsegu, v kakršnem se uporabljajo.

Družba GSK si ustrezno prizadeva za posodabljanje spletnega mesta, vendar ne jamči za njegovo točnost ali odsotnost napak.

Tveganje za uporabo spletnega mesta nosi uporabnik. Družba GSK ne prevzema odgovornosti za neposredno, posredno ali posledično izgubo zaradi uporabe spletnega mesta, prav tako so izključena vsa jamstva v obsegu, ki ga dopušča angleška zakonodaja.
Družba GSK ne prevzema odgovornosti za viruse, ki zaradi uporabe zvočnih datotek, video datotek, podatkov ali besedila na tem spletnem mestu okužijo uporabnikov računalnik.
 

ZDRAVSTVENE INFORMACIJE
 

Čeprav si zelo prizadevamo, da bi bile zdravstvene informacije na tem spletnem mestu pravilne in najnovejše, so ti nasveti samo splošne narave ter družba GSK ne daje nikakršnih izjav in ne jamči za njihovo točnost ali uporabnost.

Upoštevajte, da je treba za ustrezno uporabo vseh zdravil upoštevati odobrene informacije za predpisovanje.

SAMO ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE: Upoštevajte, da je treba za ustrezno uporabo vseh zdravil imeti odobrene informacije za predpisovanje. Zdravstveni delavci morajo pred predpisovanjem katerega koli zdravila upoštevati odobrene informacije za predpisovanje zadevnega zdravila v svoji državi.
 

INTELEKTUALNA LASTNINA
 

Skupina podjetij GlaxoSmithKline je lastnik avtorskih pravic © Copyright 2012 za vse gradivo na tem spletnem mestu ali ima dovoljenje za uporabo tega gradiva, če ni izrecno navedeno drugače. Razmnoževanje dela vsebine ali celotne vsebine v kakršni koli obliki je prepovedano, razen skladno z naslednjimi dovoljenji.
 

DOVOLJENJE ZA KOPIRANJE ZA OSEBNO IN STROKOVNO RABO
 

Gradivo na tem spletnem mestu lahko prebirate, pregledujete, si ga naložite in stiskate ali kopirate zgolj za svojo osebno in nekomercialno uporabo, prav tako si lahko prenesete vsa gradiva, ki so na tem spletnem mestu in pri katerih je navedeno, da jih lahko uporabljate pri svojem delu, vendar le, če na vsakem izvodu gradiva kot vir podatkov navedete spletno mesto in če vključite izjavo o avtorskih pravicah »© Copyright 2001–2012, skupina podjetij GlaxoSmithKline«.

To dovoljenje ne dovoljuje vključevanja gradiva ali njegovega dela v kakršno koli drugo delo ali publikacijo, v tiskani, elektronski ali kakršni koli drugi obliki. Še zlasti (vendar brez omejitev) velja, da se noben del gradiva na tem spletnem mestu ne sme posredovati ali kopirati za komercialne namene.

Noben del spletnega mesta se ne sme razmnožiti, prenesti ali shraniti na drugo spletno mesto ali v drugačen sistem elektronskega pridobivanja podatkov.

Nič na tem spletnem mestu se ne sme razlagati, da samo po sebi ali kako drugače podeljuje:

 

(i) kakršno koli dovoljenje ali pravico v zvezi s katerim koli patentom ali blagovno znamko skupine podjetij GlaxoSmithKline ali tretje osebe ali

(i) kakršno koli dovoljenje ali pravico v zvezi z avtorskimi pravicami skupine podjetij GlaxoSmithKline, razen tistih, ki so izrecno določene v teh pogojih uporabe.
 

BLAGOVNE ZNAMKE


Blagovne znamke, ki so v lasti skupine podjetij GlaxoSmithKline ali za katere ima skupina podjetij dovoljenje, so označene z ustreznim simbolom blagovne znamke ali se jasno razlikujejo od sosednjega besedila (na primer z uporabo poševnega ali krepkega tiska ali velikih tiskanih črk). Blagovne znamke so prav tako navedene na spodnjem delu glavnih strani.

Če se na tem spletnem mestu pojavijo blagovne znamke v lasti tretjih oseb, si jih družba GlaxoSmithKline ne lasti in se ne povezuje s takimi blagovnimi znamkami, katerih lastnica je tretja oseba. Take blagovne znamke tretjih oseb se uporabljajo samo za prepoznavanje izdelkov in storitev njihovih lastnikov, iz uporabe teh blagovnih znamk pa se ne sme sklepati, da jih družba GlaxoSmithKline kakor koli sponzorira ali podpira.
 

HIPERBESEDILNE POVEZAVE
 

Nekatere hiperbesedilne povezave na tem spletnem mestu vas bodo preusmerile na spletna mesta, ki jih ne nadzira družba GSK. Če aktivirate katero od teh povezav, boste zapustili to spletno mesto.

Družba GSK ne sprejema nobene odgovornosti ali obveznosti v zvezi z vsebino spletnih mest tretjih osebe, za katere obstaja hiperbesedilna povezava, in ne jamči (niti izrecno niti implicitno) za informacije na teh spletnih mestih.

Družba GSK nima nadzora nad njihovo naravo ter vsebino in ne priporoča teh spletnih mest in informacij, ki jih vsebujejo, ali kakršnih koli izdelkov ali storitev tretjih oseb.

Poskrbite, da boste seznanjeni s pravnimi informacijami in pravilnikom o varovanju zasebnosti katerega koli drugega spletnega mesta družbe GSK ali tretje osebe, ki ga obiščete.