Poročanje neželenega učinka zdravila

ZDRAVILA

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z GSK zdravilom, poročate na način kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si. Izpolnjen obrazec o domnevnem neželenem učinku zdravila pošljite na: JAZMP, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, faks: +386 (0)8 2000 510 ali na e-naslov: h-farmakovigilanca@jazmp.si.

▼V kolikor se za zdravilo izvaja dodatno spremljanje varnosti, to označuje navzdol obrnjen črn trikotnik. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Sami lahko k temu prispevate s poročanjem o kateremkoli domnevnem neželenem učinku zdravila. Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z GSK zdravilom, poročate na način kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si. Izpolnjen obrazec o domnevnem neželenem učinku zdravila pošljite na: JAZMP, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, faks: +386 (0)8 2000 510 ali na e-naslov: h-farmakovigilanca@jazmp.si.

CEPIVA

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki se nanašajo na uporabo GSK cepiva, poročate Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na način, kot je objavljeno na spletni strani www.nijz.si. V skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini  zdravstveni delavec o domnevnih neželenih učinkih zdravil poroča tudi nacionalnemu centru za farmakovigilanco na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si.

▼Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti, kar označuje navzdol obrnjen črn trikotnik. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Sami lahko k temu prispevate s poročanjem o kateremkoli domnevnem neželenem učinku zdravila. Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki se nanašajo na uporabo GSK cepiva, poročate Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na način, kot je objavljeno na spletni strani www.nijz.si. V skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini zdravstveni delavec o domnevnih neželenih učinkih zdravil poroča tudi nacionalnemu centru za farmakovigilanco na način, kot je objavljeno na spletni strani  www.jazmp.si.

KONTAKT GSK 

Podatke o domnevnem neželenem učinku zdravila lahko pošljete na lju_farmakovigilanca@gsk.com