Poročanje neželenega učinka zdravila

ZDRAVILA

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z zdravilom, poročate v skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (UL RS, št. 57/14), na način kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si. Izpolnjen obrazec o domnevnem neželenem učinku zdravila pošljite nacionalnemu centru za farmakovigilanco: UKC Ljubljana, Interna klinika, Center za zastrupitve, Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, faks: 01 434 76 46, ali na e-naslov: farmakovigilanca@kclj.si.

CEPIVA

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki se nanašajo na uporabo cepiva, poročate Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), v skladu s Pravilnikom o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni (UL RS, št. 16/1999), na način, kot je objavljeno na spletni strani www.nijz.si. V skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini  (UL RS, št. 57/14) zdravnik o domnevnih neželenih učinkih zdravil poroča tudi nacionalnemu centru za farmakovigilanco na način, kot je objavljeno na spletni strani  www.jazmp.si

KONTAKT GSK 

Podatke o domnevnem neželenem učinku zdravila lahko pošljete na lju_farmakovigilanca@gsk.com