Pravila uporabe

Zdravstvene informacije

To spletno mesto lahko zagotovi informacije o boleznih in njihovem zdravljenju. Družba GSK ne jamči, da je gradivo na spletnem mestu primerno ali na voljo za uporabo zunaj ozemlja ciljne javnosti. Kdor se odloči za dostop do tega spletnega mesta z drugih lokacij, to stori na lastno pobudo in je odgovoren za skladnost z lokalnimi zakoni, če se ti uporabljajo, in v obsegu, v kakršnem se uporabljajo. Poleg tega se nič na tem spletnem mestu ne sme razumeti kot kakršen koli zdravstveni nasvet ali priporočilo in se nanj ne sme sklicevati kot na podlago za kakršno koli odločitev ali ukrep. Zdravstveni nasvet je treba vedno pridobiti od usposobljenega zdravnika.

Družba GSK si ustrezno prizadeva za posodabljanje tega spletnega mesta, vendar lahko informacije sčasoma zastarijo. Družba GSK ne daje nikakršnih izjav in ne jamči za točnost ali popolnost ali uporabo informacij na tem spletnem mestu, razen če je to izrecno navedeno.

Hiperbesedilne povezave

To spletno mesto vas lahko poveže z drugimi spletnimi mesti na spletu, vključno s spletnimi mesti hčerinskih družb GSK v drugih državah. Poskrbite, da boste seznanjeni s pravnimi informacijami in pravilnikom o varovanju zasebnosti katerega koli drugega spletnega mesta družbe GSK ali tretje osebe, ki ga obiščete prek povezave. Družba GSK ni odgovorna za informacije ali mnenja na spletnih mestih tretjih oseb, jih ne priporoča in ne prevzema odgovornosti zanje.

Intelektualna lastnina

Skupina podjetij GSK je lastnica avtorskih pravic za vse gradivo na tem spletnem mestu ali ima dovoljenje za njegovo uporabo, razen kjer je posebej navedeno drugače. Razmnoževanje dela vsebine ali celotne vsebine v kakršni koli obliki je prepovedano, razen skladno z naslednjimi dovoljenji.

Gradivo na tem spletnem mestu lahko prebirate, pregledujete, si ga naložite in stiskate ali kopirate zgolj za svojo osebno in nekomercialno uporabo, vendar le, če kot vir podatkov navedete spletno mesto in če vključite izjavo o avtorskih pravicah »© Skupina podjetij GSK, vse pravice pridržane«. Če ni drugače navedeno, druga uporaba gradiva ni dovoljena.

Nič na tem spletnem mestu se ne sme razlagati, da podeljuje kakršno koli dovoljenje ali pravico v zvezi z intelektualno lastnino (vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami) skupine podjetij GSK ali tretje osebe.

Kakršne koli blagovne znamke tretjih oseb, prikazane na tem spletnem mestu, niso last družbe GSK in z njo niso povezane. Take blagovne znamke tretjih oseb se uporabljajo samo za prepoznavanje izdelkov in storitev njihovih lastnikov, iz uporabe teh blagovnih znamk pa se ne sme sklepati, da jih družba GSK kakor koli sponzorira ali podpira.

Uporaba informacij

Sporočila uporabnikov ali drugo gradivo, poslano po spletu in objavljeno na spletnem mestu družbe GSK ali kako drugače (razen tistih, ki vsebujejo osebne in/ali z zdravjem povezane podatke, ki jih vključuje pravilnik družbe GSK o varovanju zasebnosti), se štejejo za nezaupne in nelastniške, družba GSK pa nima nobenih obveznosti glede takih informacij. Družba GSK lahko prosto uporabi te informacije za kateri koli namen, ki se ji zdi primeren, vključno z razmnoževanjem in objavo, ter lahko uporabi kakršno koli zamisel, zasnovo, strokovno znanje in izkušnje ali metode, vsebovane v teh informacijah, in sicer v kakršen koli namen, vključno za komercialne namene, vendar brez plačila uporabnikom za pravico, da to storijo.

Zasebnost

Družba GSK spoštuje zasebnost svojih spletnih obiskovalcev. Za pojasnilo o svojih pravicah in odgovornosti v zvezi z informacijami, ki se razkrijejo na tem spletnem mestu, si poglejte pravilnik družbe GSK o varovanju zasebnosti.

To ni povabilo k poslu

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja vabila ali ponudbe za vlaganje v vrednostne papirje družbe ali trgovanje z njimi ali za poročanje o neželenih učinkih. Predvsem dejanski rezultati in razvoj se lahko bistveno razlikujejo od vseh napovedi, mnenj ali pričakovanj, izraženih na tem spletnem mestu, prav tako se uspešnost cen vrednostnih papirjev v preteklosti ne more uporabljati kot izhodišče za njihovo uspešnost v prihodnje.